Offerte aanvraag

Kiwi's bewaren

De wereldproductie van kiwi bedroeg in 2010 bijna 1.4 miljoen ton, waarvan 30% in Italie, 27% in Nieuw Zeeland, 17% in Chili en 19% in Noord, Midden en Zuid Amerika. Met name de soorten Actinidia deliciosa (var. Abbott, Allisson, Bruno, Hayward en Monty), Actinidia chinensis, Actinidia arguta, Actinidia kolonikta en Actinidia eriante worden geteeld

Oogst van kiwi

Het juiste moment voor het oogsten van kiwi’s kan het beste bepaald worden door de refractie te meten, omdat die samenhangt met de rijpheid en eetkwaliteit (in tegenstelling tot kleur en stevigheid).
In Nieuw zeeland geldt een minimum van 6.2% refractiewaarde; vruchten beneden dit niveau zijn niet goed bewaarbaar en hebben minder smaak als ze rijp zijn. Voor langdurige bewaring wordt doorgaans een hogere waarde geadviseerd van 7 – 9%.

Kiwi’s produceren zeer weinig ethyleen, maar zijn er extreem gevoelig voor. De handmatige oogst van kiwi’s moet zeer zorgvuldig gebeuren, omdat beschadigde vruchten direct hun ethyleenproductie verhogen, wat problemen kan veroorzaken voor de andere vruchten. Om de ontwikkeling van Botrytis te voorkomen is het belangrijk te oogsten bij droog weer.

Voorkoelen van kiwi

Voorkoelen wordt niet overal toegepast; in Californie is het advies om na de oogst zo snel mogelijk te koelen naar 0ºC, terwijl in Nieuw-Zeeland ‘curing’ wordt toegepast (2 dagen bij omgevingstemperatuur en daarna pas afkoelen). Curing vermindert de kans op rotontwikkeling (Botrytis) én het ontstaan van ‘stem end rot’. Curing kan wel enig vochtverlies en indroging van het stengellidteken veroorzaken.

(CA) Controlled atmosphere / (ULO) Ultra low oxygen bewaring van kiwi

Kiwi’s zijn goed bewaarbare vruchten; onder optimale bewaarcondities bij een temperatuur van -0,5ºC tot 0ºC en een relatieve vochtigheid van 90 tot 95% kunnen ze 3 tot 5 maanden worden bewaard. Controlled atmosphere bewaring verlengt die termijn voor kiwi’s tot 6 maanden. Verhoging van het CO2 gehalte resulteert in een beter behoud van stevigheid. Verlaging van het O2 gehalte vertraagt de rijping.

Er kan smaakbederf optreden bij een O2 concentratie van minder dan 1% en er kan interne afbraak (internal breakdown) optreden bij een CO2 concentratie hoger dan 7%. Bij controlled atmosphere bewaring van kiwi’s is het daarnaast belangrijk ethyleenscrubbers te gebruiken om het ethyleengehalte zo laag mogelijk te houden.

Onze oplossingen voor kiwibewaring

Vrijblijvend advies?

Vragen over oplossingen voor bewaren van kiwis? Vrijblijvend advies over welke oplossingen geschikt zijn voor uw situatie? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend advies
contact-plane

Bedankt voor uw bericht