Zapytanie ofertowe

Po zbiorze

Początek procesu dojrzewania wielu odmian owoców charakteryzuje się tymczasowym, znacznym wzrostem oddychania owocu. Ten etap życia owocu jest określany jako „faza klimakteryki". W przypadku jabłek jak, i wielu innych rodzajów owoców, ten " kulminacyjny punkt oddechowy" idzie w parze ze zwiększeniem produkcji etylenu, gazowego hormonu roślinnego, który reguluje proces dojrzewania owoców.

Długotrwałe przechowywanie owoców i warzyw

Przy długotrwałym przechowywaniu ważne jest, aby zbiór owoców został dokonany we właściwym momencie. Nie za wcześnie, ani nie za późno. W istocie, cały proces przechowywania sprowadza się do zapobiegania dojrzewaniu i starzeniu się owoców tak, aby został zachowany smak i jakość. Proces dojrzewania zostaje odsunięty w czasie.

Komory przechowalnicze z Kontrolowaną Atmosferą/ULO

Kontrolowana Atmosfera (KA) w sposób skuteczny hamuje wytwarzanie etylenu. Owoce, które zostały zebrane zbyt późno na ogół wytwarzają więcej etylenu, a także bardziej podatne są na wiele uszkodzeń podczas przechowywania. Zatem pomyślnie przechowywanie owoców zależy nie tylko od technologii i gazoszczelnych komór chłodniczych, ale także od odpowiednio przeprowadzonej fazy przygotowawczej oraz właściwego zbioru. Idealny czas zbiorów do długotrwałego przechowywania jest zazwyczaj wyznaczany przez krajowy organ doradczy, w zależności od odmiany i regionu. W warunkach KA, wiele produktów można przechowywać od 2 do 4 razy dłużej w porównaniu do czasu przechowywania w zwykłych komorach chłodniczych. 
contact-plane

Dziękuję za wiadomość