Zapytanie ofertowe

Generatory azotu typu PSA

PSA (Pressure Swing Absorption ) to rozwiązanie idealne dla instalacji, które wymagają dużej ilości azotu , który musi być wprowadzony pod wysokim ciśnieniem. Urządzenia te są najczęściej wykorzystywane w dużych obiektach (powyżej 20 komór) oraz w obiektach gdzie obniżanie tlenu odbywa się w kilku komorach jednocześnie. Dotyczy to objętości większych niż 85 m3 h-1. PSA służy do wytwarzania bardzo czystego azotu. Jesteśmy w stanie dostarczyć urządzenie typu PSA z tlenem szczątkowym o wartości <0.1% i wydajności do 1,200 m3 h-1. 


Zalety generatorów azotu typu PSA;

    • wysokie ciśnienie (np. stosowane w dużych systemach Palliflex)
    • wysoka czystość azotu (<0.5% tlenu szczątkowego)
    • duże wydajności (>85 m3h-1)
contact-plane

Dziękuję za wiadomość