Teklif isteği

Yaban Mersini Depolama

Yaban Mersini(Vaccinium corymbosum) yetiştiricisi ülkeler genel olarak ABD, Kanada, Şili, Arjantin, Almanya, Meksika ve Polonya’ dır.

Yaban mersini Hasat Süreci

Yaban mersini meyvesi ile ilgili en doğru hasat zamanı tespiti için meyve tanelerinin rengi ve ek olarak meyve şeker ve asit içeriğini kontrol etmek gerekir. Yaban mersini meyveleri olgunlaşmak üzereyken hasat edilir çünkü ürün kalitesi hasat zamanının ardından hızlı bir şekilde düşüş gösterir. Direkt olarak satılmak üzere pazara gidecek yaban mersini meyveleri, meyvenin hassaslığı nedeniyle el ile toplanmalıdır. Meyvede hasar oluşması hızlı bir şekilde küflenmeye dönüşmesine neden olur.

Yaban mersini ön soğutma süreci

Yaban mersini meyvelerinin hasat anındaki sıcaklıkları çok yüksekse ürünleri en kısa sürede optimum depolama ısısına getirmek için ön soğutma gerekir. Bu uygulama ürünün olası su kayıplarını azaltıp ürün raf ömrünü uzatır.

Yaban mersini KA / UDO depolaması

Yaban mersini soğuk zincirle ancak kısa sureli şekilde depolanabilir. Mümkün olan en uzun sureli saklama ısı neredeyse donma noktasında ve nem oranı olabildiğince yüksek olması kaydıyla sağlanabilir.
Yaban mersini -0.05 º C - 0 º C sıcaklıkta 90-95% bağıl nem ile yaklaşık iki hafta depolanabilir(ön soğutma yapılması bu sürelerin sağlanabilmesi için önemlidir). Genelde geç hasata bağlı olarak yumuşak ve tamamen olgunlaşmış meyveler iyi şekilde depolanamazlar. Bu istenmeyen durumda ise yüksek CO2 uygulaması (15-20%) Botrytis küfü ve diğer mantar oluşumlarını engeller.
Yaban mersini için Kontrollü Atmosfer (KA) Depolama (KA ile 3% O2 ve 10% CO2 de) raf ömrünü 8 haftaya kadar uzatır. Palliflex depolama tekniği ile bu sure 9 ila 10 haftalara kadar çıkartılabilir.
Yaban mersini klimakterik bir meyvedir ve bu anlamda etilenden etkilenir. Bununla birlikte etileni bulunduğu ortamdan uzaklaştırmak gerekmez çünkü yaban mersini (neredeyse) olgunlaştığında hasat edilir(hasattan sonra tadında değişiklik olmaz).


Yaban mersini depolaması için çözümlerimiz


Yaban mersini için ideal saklama koşulları

Yaban mersini için ideal saklama koşulları meyvenin cinsine bağlıdır. Bununla birlikte, aynı cins yaban mersini bile olsa meyvenin yetiştirildiği ülke veya bölgeye göre farklı saklama koşulları uygulamak gerekebilir. Aşağıda referans olarak verilmiş tavsiyeler bilimsel olarak önerilen genel depolama koşullarına bağlı olup belirli bir bölge yada bağ-bahçe için özgün verilmiş tavsiyeler değildir.
Bu nedenle burada verilen tavsiler sadece genel bilgilendirme mahiyetinde olup bilgiler doğrultusunda hiçbir hak iddia edilemez. Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için yerel üniversitelerin araştırma kurumlarına başvurmanızı öneriririz.

 

 

Ürün 
ºC

Sıcaklık 
%

K.A. %

Depolama Süresi

 

Yaban Mersini

-0,5 – 0 

90 – 95 

3,0 % O2 *
10 % CO2 * 

2 Hafta(soğutma)**
7 Hafta (UDO)**
9-10 Hafta (Palliflex)**

*Genel koşullar. Ülkeler / bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır
**Tamamen yaban mersini cinsine göre farklılık gösterir

contact-plane

Mesajınız için teşekkür ederiz