Teklif isteği

Mango depolama

Mango Hindistan, Pakistan, Güney ve Orta Amerika, Karayip bölgesi, Güney ve Orta Afrika, Avusturalya ve Güneydoğu Asya gibi (buzlanmanın olmadığı) tropik ve subtropik ülkelerde yetiştirilir.  Bilinen türleri: Haden, Keitt, Kesar, Alphonso, Valencia Pride, Badami, Chaunsa Nam Dok Mai, Glenn, Sindhri, Madame Francique ve Tommy Atkins’tir.

Mangonun hasadı

Mangolar genellikle maksimum büyüklüklerine eriştiğinde ve olgunlaşma henüz (tam) başlamamışken toplanır. Optimal hasat zamanını belirlemek kolay değildir, ama form, kabuk rengi, meyve içinin rengi ve sertlik dikkate alındığında aşağı yukarı tahmin edilebilir.  (dikkat: çoğu mango türü için kabuk renginin iç renk ve olgunlukla ilgili olmadığı bilinmektedir.)
Olgunlaşma henüz başlamadığı sürece mangolar çok az etilen üretirler. Bu aşamada mangolar olgunlaşmayı başlatan egzojen etilene karşı orta derecede hassastır.  Bunun sonucunda mangonun kendisi de etilen üretecektir. Meyveler ham toplanarak bu özellikten yararlanılır ve nakliye öncesi veya sonrası meyveler, olgunlaşma hücrelerinde olgunlaşmayı destekleyecek egzojen etilene maruz bırakılır.
Hasar gören meyveler küf geliştirir ve daha fazla etilen üretir. Bu diğer (hasar görmemiş) meyveler için olumsuz etkiler yaratabilir.

Mangonun ön soğutma işlemi

Hasat sırasında mangoların oldukça yüksek sıcaklığından dolayı mangoları topladıktan sonra mümkün oldukça hızlı bir şekilde optimal depolama sıcaklığına getirmek (akışkanlı soğutma veya hidro-soğutma)  çok önemlidir.

Mangonun CA/ULO depolanması

Mangolar varyete ve olgunluğa bağlı olarak 8-13 °C sıcaklıklar arasında depolanır. Asya türü, yüksek hava neminde (%90 – 95) depolanır, ama Hindistan'da yetişen türü yüksek bağıl nemi tolere edemez.
Mangoların Kontrollü Atmosfer depolaması, respirasyon hızını ve etilen üretimini düşürerek olgunlaşmayı yavaşlatır. CA’da mango depolama için optimal değerler, %3-7 O2 ve %5-8 CO2dir. Varyete ve olgunluk aşamasına bağlı olarak mangolar, 13 °C’de CA'da 3-6 hafta depolanabilir (normal soğutmada 2-4 hafta).  

Mango depolama konusundaki çözümlerimiz


Mango için optimal depolama koşulları

Mangonun optimal depolama koşulları varyete, hasar zamanı ve bölgeye bağlı olarak değişir.

Mango için depolama tavsiyeleri bilimsel olarak kabul edilmiş genel depolama koşullarıdır ama bu koşullar belirli bir bölge veya varyeteye ait değildir. Yani hiçbir hakkın iddia edilemeyeceği bir anlatıdır. Tavsiye için lokal bir üniversite ya da araştırma istasyonuna başvurabilirsiniz.

 

Ürün 
ºC

Sıcaklık 
%

K.A. %

Depolama Süresi

Mango

8 - 13  

90 – 95 

3 - 7 % O2 */**
5 - 8 % CO2 */** 

2 - 4 Hafta (soğutma)**
3 - 6 Hafta (CA)**

*Genel koşullar. Ülkeler / bölgeler arasında büyük farklılıklar vardır
**Tamamen cinsine göre farklılık gösterir


contact-plane

Mesajınız için teşekkür ederiz