Teklif isteği

Kiraz depolama

Dünya çapında yaklaşık 2 milyon ton kiraz üretilmektedir. Bu üretim büyük oranda sıcak ve subtropikal bölgelerde, özellikle İran, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Almanya ve Rusya'da gerçekleştirilir. Bununla birlikte Fransa, Romanya ve Ukrayna da önemli oranda kiraz üreten ülkeler arasında yer alır. Kirazgillerin iki çeşidi vardır: kiraz (Prunus avium L.) ve vişne (Prunus cerasus). Burada sadece kiraz anlatılmaktadır (vişne (ticari açıdan) depolanamamaktadır). Bilinen ticari kiraz çeşitleri arasında Bing, Burlat, Celeste, Kordia, Karina, Lapins, Regina, Santina, Stella, Sweetheart ve Van kirazı sayılabilir.


Kiraz hasadı

Hasadın doğru zamanda yapılması, hasattan sonra kiraz ile yapılabilecekler açısından büyük önem taşır. Kabuk rengi ve ışık kırma değerleri, ideal hasat vaktini belirler. Hasar görmüş kirazların depolanma imkanı sınırlıdır. Nem kaybı, kirazın saklanmasına yönelik temel sınırlayıcı etkenlerden biridir. Aşırı nem kaybının sonucunda su kaybı olur ve sap kısmı rengini kaybederek kararır. Bunu önlemek için kirazların daha meyve bahçesindeyken, bir an önce gölgeye alınması gerekir. Alternatif olarak, hasattan sonraki 4 saat içinde doğru depolama sıcaklığını elde etmek üzere ön soğutma işlemi uygulanabilir

 

CA / ULO kiraz depolama

Kirazın taze tutulabileceği süre sınırlıdır. Kiraz, donma noktasına yakın sıcaklıkta, olabilecek en yüksek bağıl nem koşullarında saklanabilir. Kontrollü Atmosfer, kirazın saklanması üzerinde olumlu etkiye sahiptir; oksijen içeriğinin %3-10 seviyesine indirilmesi sertliğin daha iyi muhafaza edilmesini sağlar. Çok düşük oksijen yoğunlukları (<%1) tadın bozulmasına ve benek oluşumuna neden olabilir. Kiraz, karbondioksit içeriğinin yükseltilmesine olumlu yanıt verir; çürüme azalır ve meyve daha taze, daha iyi bir görünüm sergiler. Kiraz, %30'dan yüksek CO2 yoğunluğunda kararmaya ve tat kaybına hassas hale gelir. Kiraz sadece küçük bir miktar etilen üretir ve buna karşı hassas değildir (etilen olgunlaşmayı hızlandırmaz).

 

Plastik hortumlarla palette depolama

Kiraz genellikle hava bileşiminin CA sistemiyle (Palliflex) kontrol edildiği plastik hortumlarda depolanır. Tek bir kontrol sistemiyle 300'e kadar palet ayrı ayrı kontrol edilebilir, her paletin hava bileşimi yönetilebilir ve bu da her tür yumuşak meyvenin depolanmasında harika avantajlar sağlar.
CA depolama, özellikle uzun mesafeler söz konusu olduğunda, kiraz nakliyatında da uygulanır.

Kiraz depolama çözümlerimiz:


Kiraz için optimum depolama koşulları

Kiraz için optimum depolama koşulları kirazın çeşidi, hasat zamanı, bölge, meyve bahçesinin konumu vb. unsurlara bağlıdır. Bu fikirler farklı kaynaklardan (bilimsel araştırmalar) elde edilmiş olup örnekler sunmaktadır ve konuma/bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Yalnızca örnek sağlama amacı taşımaktadır ve bunlardan kesin bilgi çıkarımı yapılamaz. Tavsiye için daima yerel bir üniversiteye veya araştırma merkezine danışın. 


Cherry variety

Temp.
ºC

Rel. Humidity %

C.A. 

Storage time

Source 

   

General

-1,0 - 0  

90 – 95 

3 - 10 % O2
10 - 15 % CO2

2 weeks (just cooled)
3 months (CA/ULO)

 
   

General

-0,5 ± 0,5  

90 – 95

3 - 10 % O2
10 - 15 % CO2


Univ. of
California,
UC Davis
 

   

General

-1,0 - 0  

95

1 - 5 % O2
5 - 20 % CO2 


Univ. of
California,
UC Davis

   

Burlat

5

98

5 % O2
4 % CO2

3 weeks 
(21 days CA
+ 2 days at air & 8 ºC
+ 2 days air at 20 ºC )

 1)
   

Bing

1 ºC

95 

2 % O2
10 % CO2

3 weeks (CA/ULO)

 2)

   

Sweetheart

1 ºC

95 

2% O2
5% CO2

6 weeks (CA/ULO)  

 3)

   
   


  1. The effect of CO2 and O2 on the quality of Burlat Cherries S. Remón, A. Ferrer, A.I. Negueruela and R. Oria Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Zaragoza. 50013-Zaragoza. Spain Proc. 4th. Int. Conf. On Postharvest, Eds. R. Ben-Arie & S. Philosoph-Hadas - Acta Hort. 553, ISHS 2001
  2. Controlled Atmosphere Storage of ‘Bing’ Sweet Cherries L. Luchsinger, C. Mardones and J. Leshuk
  3. Storage Potential of Sweetheart Cherry in Controlled Atmospheres S. Remón, P. Marquina, J.M. Peiró, and R. Oria Food Science and Technology. University of Zaragoza.
contact-plane

Mesajınız için teşekkür ederiz