Teklif isteği

Sofralık üzümlerin depolanması

Dünyanın yıllık sofralık üzümü üretimi 16,5 milyon tondur. Üretim alanları Çin, Türkiye, Avrupa, Brezilya, Şili ve Birleşik Devletler'dir. Popüler üzüm türleri arasında Çekirdeksiz Thompson, Çekirdeksiz Flame, Çekirdeksiz Crimson, Red Globe, Çekirdeksiz Ruby, Çekirdeksiz Kırmızı, Misket ve Sugraone sayılabilir. 

Uzun süreli depolama, mükemmel bir üzüm kalitesinin yanı sıra sıkı hasat ve depolama protokolleri ile başlar.


Sofralık üzüm hasadı

Depolamadan önce çürük ve hasarlı meyve ayrılıp çıkarılır. Doğru hasat zamanı, yerel kalite sınıflandırma, SCC yüzdesi (% Çözünebilir Katı Madde Konsantrasyonu), şeker/asit oranı ve renge bağlıdır. (Yüksek şeker seviyesi, Kontrollü Atmosfer (CA) koşullarında daha elverişli olacak gelişmiş depolama sonuçları sağlar).


Sofra üzümlerinin CA / ULO depolaması

Toplanan üzümler hasadın ardından yarım saat içinde 4°C sıcaklıktaki bir ‘ön soğutma odasına’ alınmalıdır. Üzümler en fazla 4 saat içinde ayıklanıp yeniden paketlenmelidir. Bu, depolama sonucu üzerinde son derece önemli bir etkiye sahiptir.
Sonraki adım, üzümlerin -1,0 ila 0°C nihai depolama sıcaklığına ve %90 ile 95 bağıl neme getirilmesidir. Depolama sırasında hava hızının dakikada yaklaşık 20 - 40 fit (FPM) olması tavsiye edilir. Üzüm depolamasına ilişkin protokolümüzü okuyun


Botrytus ve SO2 uygulaması

Üzümlerin Kontrollü Atmosfer (CA) koşullarında depolanması kesin olarak depolama süresinin uzamasını sağlamaz ancak kalite genellikle yükselir. CA depolamasının başarısı büyük oranda depolama döneminin başlangıcındaki üzüm kalitesine bağlıdır. Respirasyondaki düşüşün yanı sıra soğutma deposu ya da Palliflex hortumlu yapısı içindeki daha yüksek CO2 seviyesinin mantar üremesini durduran etkisi sebebiyle nem kaybındaki azalma, sofralık üzümler üzerindeki olumlu etkinin önemli bir etkenini teşkil eder. Sofralık üzümler, genellikle kalite kaybına neden olan Botrytis adlı mantara son derece hassastır.
Botrytis enfeksiyonlarının önüne geçmek için üzümlere SO2 (kükürt dioksit) uygulanır. CA koşulları söz konusu olmadığında ve SO2 uygulaması yapılmadığında, (üzümlerin türüne ve kalitesine bağlı olarak) 1 - 1½ ay kadar kısa bir süre içinde Botrytis oluşabilir.


Sofralık üzümlerin CA palet hortumlu yapılarda depolanması

Depolanacak üzümlerin toplam tonajı 200 ton ile sınırlı olduğunda, depolama esnekliği en iyi Palliflex sistemi ile sağlanır. Bu sistemle üzümler CA özellikli paletlerde, yani hortumlu yapılarda depolanır. Bu sistem, stokun (stok parçalarının) diğer palet üniteleri etkilenmeden alınabilmesi veya stoktan çıkarılabilmesi sayesinde maksimum esneklik sunar. (Botrytis enfeksiyonu riski de düşer.)


Sofralık üzüm depolamasına yönelik çözümlerimiz:

contact-plane

Mesajınız için teşekkür ederiz